Zamiana jednostek długości i masy podczas nauki zdalnej w klasie 4c

Czy lekcja matematyki może odbyć się bez dużych liczby? Oczywiście, bo wykorzystanie gry „Domino” jest doskonałą okazją do oswojenia się z kluczowym dla matematyki sposobem rozumowania – z dedukcją. Gra ta jest jednym z najbardziej efektywnych znanych sposobów pokonywania trudności i budowania wiedzy. Zadaniem uczniów było ułożenie ciągu domina „chrząszcza”, dotyczącego zamiany jednostek długości i masy. Dzieci kształtowały logiczne myślenie oraz koordynację wzrokową, ruchową i przestrzenną.
Wspaniale ogląda się pracę uczniów na przygotowanych fotorelacjach.

domina klasa 4c

To była ciekawa praca zdalna z matematyki wykorzystująca domino!

Brawo mistrzowie domina!
Ewa Jarzina