„Rozmowa ojca z córką” – geografia w klasach 7

Podczas ostatnich lekcji geografii uczniowie klas 7 opisali zmiany jakie zaszły w polskim przemyśle po 1989 roku. W ramach zadania wyprzedzającego, uczniowie wysłuchali nagrania „Rozmowa ojca z córką, dzięki któremu odpowiedzieli na pytania:

  1. Co rozpoczęło się w Polsce w 1989 r.?
  2. Dlaczego omawiane w nagraniu przemiany były dla wielu zakładów przemysłowych trudne?
  3. Dlaczego konieczna była restrukturyzacja wielu zakładów przemysłowych?
  4. Czy zmiany związane z restrukturyzacją początkowo zachodziły pomyślnie?
  5. Czym jest prywatyzacja?.

Podczas łączeń z nauczycielem uczniowie wymieniali cechy gospodarki centralnie planowej i rynkowej, oglądali fragment „Dziennika Telewizyjnego” z sierpnia 1989 roku, analizowali wykresy i mapy tematyczne, opisali wpływ rozwoju przemysłu na środowisko, a także poznali wiodące gałęzie przemysłu we współczesnej Polsce. W ramach podsumowania cyklu lekcji o przemyśle uczniowie opisali jak w ciągu 30 lat zmieniła się aglomeracja łódzka i konurbacja katowicka. Przed nami kolejne zajęcia z zakresu geografii społeczno-gospodarczej Polski, na których przyjrzymy się bliżej gospodarce morskiej oraz produkcji energii.

Artur Żyto