Zumba Kids w klasie 3b

Dzień jak co dzień w III B
czyli
odpoczynek od siedzenia z Zumba Kids 🙂

Moja klasa 3 B
ciągle w kółko tańczyć chce!
Świetnie sobie co dzień radzi,
gdyż poćwiczyć nie zawadzi.

Doskonalą więc układy –
by być mistrzem – nie da rady
bez powtórek i uporu,
czasem i małego sporu.

Bo kto chce osiągać cele,
pracy musi włożyć wiele…

Czytaj więcej…