Klasa piąta ocenia decyzję Mieszka I o przyjęciu chrztu.

Grafika do artykułu

Sejm Rzeczypospolitej ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny,
Klasa piąta w bieżącym tygodniu brała udział w lekcji o państwie Mieszka I i przyjęciu chrztu Polski. Uczniowie poznali pierwszego historycznego władcę Polski oraz mieli szansę dowiedzieć się czy był dobry dla swoich poddanych. Na lekcji analizowaliśmy skutki przyjęcia chrztu oceniając mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia wynikające z tego wydarzenia. Dzieci chętnie wzięły udział w grze podsumowującej zdobytą wiedzę.

Agnieszka Tomaszczyk