Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

  • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu,
  • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Termin: Zmiana terminu 22 kwietnia godz.9:00
  • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina

Regulamin i Zadania przygotowujące