Informacja po spotkaniu Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

W dniu 08 września 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 30 z 35 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Agata Borowska.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy wyboru Prezydium Rady Rodziców, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze Świetlicą. Nazwiska wybranych Rodziców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców. Ponadto Rada Rodziców zatwierdziła kalendarz szkolny oraz program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 oraz ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 100 zł (wysokość składki ustalana jest zawsze na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym).

Ponadto ustaliliśmy, że na stronie internetowej Szkoły będą pojawiać się informacje o poniesionych wydatkach i dokonanych inwestycjach ze środków Rady Rodziców. Osoby odpowiedzialne za przekazywanie tych informacji Administratorowi strony internetowej to: Marta Łaszcz z kl.4 d oraz Jolanta Nowak z kl.7d.

W tym roku, z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, Rada Rodziców nie będzie organizować corocznego Kiermaszu Świątecznego.

W zakresie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej, mając na uwadze wytyczne Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, informuję, że na stronie internetowej Szkoły,
w zakładce Rada Rodziców, możecie Państwo zapoznać się z ofertami firm ubezpieczeniowych i dokonać wyboru ubezpieczenia dla Państwa dziecka lub skorzystać z innych dostępnych na rynku ofert. Ubezpieczenie to ma charakter fakultatywny i spoczywa wyłącznie na Rodzicu.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Przewodniczącego Trójki w Państwa klasie.

Z poważaniem
Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
Przewodnicząca Rady Rodziców

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast