Rekrutacja do Siódemki – komunikat Dyrektora SP7

Szanowni Państwo,
zapraszamy do Siódemki!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 7 na rok szkolny 2020/2021.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, które nie podlegają procesowi rekrutacji. Nie zwalnia to jednak Rodziców z konieczności zapisania dziecka do Szkoły. Proszę wypełnić zgłoszenie i w terminie rekrutacji przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej sek@sp7poz.pl lub tradycyjnej.

Gdyby nie było takiej możliwości – utworzyliśmy bezpieczne miejsce w Szkole, w którym mogą Państwo pobrać kartę zgłoszenia i/lub wypełnioną zostawić w wyznaczonym miejscu.

Zwracam również uwagę na nowe obwody, które w dniu 31 marca 2020 roku przyjęła Rada Miasta Poznania. Informację o nowym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja oraz w menu Poznaj naszą szkołę > Obwód Siódemki do klas pierwszych 2020/2021 na stronie internetowej Szkoły Moja Siódemka.

Dzieci, które mieszkają poza obwodem Siódemki, a które chcą zostać naszymi Uczniami – podlegają procesowi rekrutacji. Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej Moja Siódemka z zakładki Rekrutacja.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy Państwa, aby wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przesyłali Państwo drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z dokumentami) sek@sp7poz.pl lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru).

Gdyby nie było takiej możliwości – utworzyliśmy bezpieczne miejsce w Szkole, w którym mogą Państwo pobrać dokumenty i/lub wypełnione zostawić w wyznaczonym miejscu w dniach: od 6 do 27 kwietnia w godzinach: 9:00 – 14:00. Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będą Państwo proszeni o dostarczenie do Szkoły oryginałów dokumentów w późniejszym terminie.

Gdyby mieli Państwo pytania, wątpliwości lub potrzebowali pomocy związanej z wyborem szkoły i rekrutacją, proszę o kontakt: tel. 618624931, sek@sp7poz.pl

Pozostaję do Państwa dyspozycji
Anetta Dropińska – Pawlicka
Dyrektor Szkoły

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu