Szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim „Weihnachtskarte”

  • Organizator konkursu: Magdalena Warzybok, nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu.
  • Adresaci konkursu: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczący się języka niemieckiego
  • Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości, rozwijanie uzdolnień plastycznych, kształtowanie prawidłowych postaw współzawodnictwa.
  • Forma konkursu: wykonanie pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku niemieckim.
  • Termin składania prac: do 18 grudnia 2020 r., m.warzybok@mojasiodemka.pl

REGULAMIN