„Misiowe” konkursy biblioteczne rozstrzygnięte

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Konkurs na misiową zakładkę do książek:

I miejsce – Antoni Nowak
II miejsce – Adam Symieniszyn
III miejsce – Zuzanna Kędzierska

Konkurs „Msiobajki”:
Wyróżnienie zdobyli:

Alessa Kędzierskaopowiadanie, Hanna Paluszakrymowanka, Katarzyna Thiem

Bardzo dziękujemy uczestnikom za kreatywnie wykonane prace.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Nauczyciele bibliotekarze
Izabela Jarosz, Kamil Klinowski, Emilia Kusak-Jankowska