Konkurs informatyczno-graficzny “Zimowy pejzaż”

  • Organizator: Andrzej Gągało,
  • Adresat: wszyscy uczniowie klas 4 w SP7,
  • Cele: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych i graficznych, wykorzystanie programu komputerowego Paint w praktyce, możliwość sprawdzenia własnych  umiejętności, wyzwolenie ducha rywalizacji,
  • Termin: prace w formie elektronicznej należy przesłać do 10 grudnia 2020 roku wyłącznie na adres: info@mojasiodemka.pl w temacie wpisując “Zimowy konkurs”
  • 1 miejsce w edycji 2019 konkursu

    Wyniki konkursu i nagrody:  wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2020 roku, a nagrodami dla pięciu najwyżej ocenionych prac są dyplomy i pamięci przenośne USB (pendrivy).

REGULAMIN