Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – kuratoryjny

 • Organizator: Wojewódzki Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego:do 19.10.2020r
 • Cele:1. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
  pobudzanie twórczego myślenia,
  3. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
  4. lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu,
  5. wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 06.11.2020, rejonowy 19.01.2021 i wojewódzki 15.03.2021.
 • Opiekun w szkole: Anna Maćkowiak

Karta zgłoszeniaOchrona danych osobowych;  Zgoda na publikowanie wizerunku.