Konkurs fotograficzny “Grunwald w obiektywie”

  • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie klas IV-VIII SP7 w Poznaniu
  • Cele: pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, pogłębienie znajomości topografii, zabytków i ciekawych zakątków Poznania, aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów.
  • Czas zgłoszeń: do 23.10.2020
  • Ogłoszenie wyników: do 30.10.2020
  • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

Regulamin i oświadczenie rodzica