Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Siódemce

Klasy I – III

8.00

2a – sala 205
2b – sala 204
2c – sala 9
3b – sala 202

8.15

3a – sala 201
3d – sala 203

9.00

2d – sala 205
3c – sala 202

12.00

1a – sala 9
1b – sala 203
1c – sala 201
1d – sala 204

Klasy IV-VIII

8.30

4a – sala 210
4b – sala 10
4c – sala 102
4d – sala 108

8.45

5a – sala 211
5b – sala 11

6a – sala 12
6b – sala 103
6c – sala 109

9.45

6d – sala 210
6e – sala 104
6f – sala 110
6g – sala 111

10.00

8a – sala 10
8b – sala 102
8c – sala 108
8d – sala 109

11.00

7a – sala 211
7b – sala 11
7c – sala 12
7d – sala 103
7e – sala 110
7f – sala 111