Odbiór świadectw

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z formą odbierania świadectw, pozostając w reżimie sanitarnym, proponujemy spotkania uczniów z wychowawcami w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące organizacji spotkań przekażą wychowawcy klas.

W przypadku nieobecności dziecka, zapraszamy rodziców po odbiór świadectw do sekretariatu szkoły w dniach:
26 czerwca w godz. 15.00-18.00
29 czerwca – 3 lipca w godz. 10.00-15.30

Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.

Dyrekcja SP7