Bezpłatny komputer z Internetem

Szanowni Państwo!

Miasto Poznań nadal realizuje projekt “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”, w ramach którego użycza mieszkańcom Poznania zestaw komputerowy (tzn. komputer stacjonarny) i zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu.

O udział w projekcie mogą starać się osoby zameldowane na terenie Poznania oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych albo posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej…