Konkurs – Selfie z książką

  • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie SP7 w Poznaniu
  • Cele: rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu czytelnictwa, pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata u uczniów, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów, aktywowanie uczniów.
  • Czas zgłoszeń: 23.04.- 08.05.2020 r
  • Ogłoszenie wyników: do 15.05.2020 r.
  • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

REGULAMIN