Rekrutacja do klas 1 szkoły podstawowej – informacje i druki

UWAGA!!! Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dzieci do klasy 1 sportowej (niezależnie od obwodu) należy złożyć tylko wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

W rekrutacji do klasy sportowej nie obowiązuje rejonizacja.


Poniżej wyciąg informacji dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie 1 szkoły podstawowej.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
• 7-letnie (rocznik 2013), realizujące obowiązek szkolny,
• 6-letnie (rocznik 2014), zgodnie z wolą rodziców.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie (zobacz obwód Siódemki).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Zapoznaj się z pełnym zestaw informacji i dokumenty:

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2020/2021 naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

OŚWIADCZENIE nr 1 (kryterium nr 1)

OŚWIADCZENIE nr 1 (oddział sportowy)

OŚWIADCZENIE nr 2 (kryterium nr 2)

OŚWIADCZENIE nr 2 (oddział sportowy)

OŚWIADCZENIE nr 3 (kryterium nr 3)

OŚWIADCZENIE nr 4 (kryterium nr 4)

OŚWIADCZENIE nr 5 (kryterium nr 5)

OŚWIADCZENIE nr 6 (kryterium nr 6)