List Prezydenta Miasta Poznania do Rodziców Dzieci uczęszczających do szkół

Szanowni Rodzice,

W okresie wzmożonych zachorowań na wirus z Wuhan CONVID-19, jako prezydent Miasta Poznania, zdecydowałem o podjęciu radykalnych środków mających na ograniczenie rozwoju epidemii. Rekomendowałem, by od 11 marca zamknięte zostały wszystkie instytucje miejskie, które na co dzień stanowią dla Państwa przestrzeń życia, nauki i pracy. W ślad za Poznaniem takie decyzje zostały podjęte na szczeblu krajowym.

Czytaj pełną treść listu