Konkurs biblioteczny „LAPBOOK o mojej ulubionej książce” dla klas 4-8

  • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie klas – 4-8 SP7
  • Cele: promocja czytelnictwa wśród uczniów, promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom, rozwijanie kreatywności uczniów, stworzenie lapbooka o ulubionej książce uczniów.
  • Czas zgłoszeń: 09.03.2020 r. – 27.03.2020 r
  • Ogłoszenie wyników: ogłoszenie wyników do 03.04.2020 r.
  • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

Regulamin