XIX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
 • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
 • Czas zgłoszeń: 23 marca 2020r.
  • Termin konkursu: – 2 etapy:
  • etap szkolny– kl. V i VI – 18.03.2020r. ; kl. IV,VII i VIII – 19.03.2020r. (przeprowadzają koordynatorzy konkursu szkolnego)
  • etap międzyszkolny – 2 kwietnia 2020r.
 • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak – Jankowska, Anna Głowala

Regulamin konkursu.