XX Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

21 lutego w Dniu Języka Ojczystego w bibliotece odbył się jubileuszowy 20-ty Szkolny Konkurs Recytatorski dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.
W tym roku w szranki o tytuł najlepszego recytatora stanęło 22 uczniów. Dzieci w odświętnych strojach i lekko stremowani stawili się, aby zaprezentować przygotowaną przez siebie interpretację wybranego wiersza.
A wybrali wiersze ze zbioru poezji Jana Brzechwy, Hanny Niewiadomskiej, Rafała Witka, Danuty Wawiłow i Doroty Gellner.

Czytaj więcej o przebiegu konkursu i sprawdź listę laureatów…