Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie zarządzenia nr 67/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2020r. ustalone zostały terminy postępowania rekrutacyjnego ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Precyzuje je załącznik do rozporządzenia – zobacz!


Najważniejsze terminy:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 23 marca

do 27 marca

2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 31 marca

godzina 13.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 6 kwietnia

godzina 12.00

4. Dostarczenie świadectwa ukończenia
klasy VI
od 26 czerwca

do 29 czerwca

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 lipca

godzina 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
od 1 lipca do 2 lipca
7. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6 lipca

godzina 10.00

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 6 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku i odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.