Zajęcia z Pierwszej Pomocy w 7C

12 grudnia naszą szkołę odwiedził Instruktor Ratownictwa Medycznego. Jego celem było przeszkolenie klasy 7c w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się, że najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia. Są to tak zwane „złote” minuty. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie. Uczniowie uczyli się, jak nawiązać pierwszy kontakt z poszkodowanym, jak należy sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny. Gdy parametry życiowe są dostrzegalne, należy zabezpieczyć poszkodowanego, czyli ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej, tak by nic więcej już mu się nie stało i wezwać specjalistyczną pomoc. Jeżeli jednak poszkodowany nie oddycha i tętno nie jest wyczuwalne, należy niezwłocznie rozpocząć akcję resuscytacyjną. Do ćwiczeń resuscytacyjnych służyły fantomy przyniesione prze Instruktora. Każdy z uczniów miał możliwość sprawdzić swoje umiejętności, które w przyszłości mogą okazać się bezcenne.

Dziękujemy mamie Zosi Belter za zorganizowanie szkolenia dla uczniów.

Katarzyna Brzezińska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast