Rozpoczęcie roku szkolnego w Siódemce

2 września 2019 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu.

O godz. 9.00 i 10.30 licznie przybyła społeczność Siódemki wzięła udział w inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020.
Po wprowadzeniu pocztu flagowego oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Anetta Dropińska-Pawlicka, która serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz gości. Pani Dyrektor bardzo ucieszyła się, że wszyscy wrócili zdrowi, wypoczęci i z nowymi siłami do pracy. Poprosiła, aby uczniowie z sympatią i wyrozumiałością przywitali w swoich klasach nowe koleżanki oraz kolegów. Pani Dyrektor zaprezentowała także nazwiska nowych nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym będą uczyć w Siódemce.
Następnie pani Dyrektor podkreśliła, że jest dumna, iż Siódemka wita swoich uczniów w nowej i odświeżonej szacie, bo Siódemkowicze zasługują na to, aby uczyć się w godnych warunkach. Ogromną w tym zasługą wykazali się goście, którzy przybyli na inaugurację –Pani Małgorzata Skoniecka Pawłowska i radny miasta Poznania Pan Tomasz Stachowiak. Pani Dyrektor wskazała w swoim wystąpieniu, że nowe boisko do piłki koszykowej i odświeżone obiekty sportowe to dowód na zrozumienie potrzeb społeczności szkolnej. Nowe obiekty będą nie tylko wykorzystywane podczas lekcji wychowania fizycznego i treningów, ale także podczas swobodnych zajęć rekreacji rodzin uczniów i innych mieszkańców osiedla. Słowa podziękowań popłynęły także do wszystkich rodziców uczniów Siódemki, za inicjatywę szafkową w szkole, dofinansowanie nagród dla absolwentów i najlepszych uczniów i wiele innych pomysłów.

Na koniec swojego wystąpienia Pani Dyrektor ogłosiła rok szkolny 2019/2020 rokiem Pewnej Szkoły. Pewnej, bo pełnej radości, ciekawości, nadziei, wiedzy i ciągłych zmian. Pewnej Szkoły, która „odkodowuje” sukces, w której osiągnięcia uczniów są znane i celebrowane. Bo Pewna Szkoła daje możliwość odniesienia sukcesu każdemu uczniowi. Pewna Szkoła to taka szkoła, która doświadcza potrzeby przeorganizowania swoich zwyczajów, wzorców i wartości, ponieważ uczniowie są kreatywni, zdolni i nieprzewidywalni. W Pewnej Szkole Sukces nie jest celem, ale etapem w procesie uczenia się; jest niezbędnym elementem w procesie budowania tożsamości, samorealizacji i autoprezentacji uczniów. Pewna Szkoła korzysta z edukacji pozaformalnej i nieformalnej, używa wielorakich źródeł, możliwości, darów i szans – w jednym celu – rozwoju uczniów. W Pewnej Szkole każdy uczeń powinien mieć pewność rozwoju poprzez właściwie dobrany i właściwie realizowany proces uczenia się. W takiej szkole każdy uczeń zasługuje na wyzwania i mądry proces uczenia się, który prowadzi Ucznia Pewnej Szkoły do osiągnięć dydaktycznych, społecznych, samorealizacji, obywatelskiej postawy i osobistego rozwoju. W Pewnej Szkole – wysoce wykwalifikowany, troskliwy i entuzjastycznie nastawiony zespół nauczycieli jest konieczny do zapewnienia sukcesu wszystkim uczniom. Pewna Szkoła zmienia uczniów, zmienia się dzięki pewnym uczniom.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Skoniecka-Pawłowska, która wyraziła uznanie dla nauczycielskiego trudu. Życzyła zarówno pedagogom, jak i uczniom oraz ich opiekunom owocnej współpracy, szczęścia i mądrych ludzi wokół w nowym roku szkolnym.

Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie zapoznali się z organizacją zajęć.

Także tego dnia przed godz. 12.00 w holu szkoły zebrali się pierwszoklasiści wraz ze swoimi rodzicami. W galowych strojach i z dziarską miną z niecierpliwością oczekiwali na informację, do której klasy pierwszej będą uczęszczać. Kiedy już wszystko stało się jasne, po odczytaniu list przez panią dyrektor Magdalenę Łagodzińską, na twarzach najmłodszych uczniów naszej szkoły zagościł uśmiech.

Dzieci wysłuchały wierszy w wykonaniu uczniów klasy trzeciej oraz z dużym zaangażowaniem zatańczyły taniec radości. Po części oficjalnej wszystkie pierwszaki udały się z wychowawczyniami do swoich sal, gdzie uczestniczyły w zabawach oraz otrzymały upominki i listy od swoich pań. Były to bardzo miłe chwile, które na zawsze zostaną w ich pamięci i z pewnością po latach pierwszaki będą wracać do nich we wspomnieniach.

Wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom życzymy owocnego, pełnego pewności, nowego roku szkolnego.

Marzena Kurek

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast