Obserwacja daltońskich działań w klasie 2a

Uczniowie klasy 2a już trzeci rok pracują według koncepcji Helen Parkhurst – Planem Daltońskim. Rozwijają swoją samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy i refleksji dzięki planowaniu pracy na każdy dzień tygodnia, samodzielnemu sprawdzaniu zadań, uczeniu się przez pomoc innym, codziennej współpracy w parze czy grupie daltońskiej.

W maju mieliśmy okazję pokazać jak wygląda nasz dzień w szkole studentom III roku pedagogiki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsza grupa 12 studentów obserwowała naszą pracę z zaplanowanym zadaniem daltońskim oraz wykonanie pracy plastycznej w parze wg daltońskiej instrukcji. Druga grupa studentów uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego połączonego z edukacją matematyczną, gdyż zadaniem uczniów oprócz szybkiego pokonania toru, czekały jeszcze zadania matematyczne, a wyniki stanowiły szyfr do otworzenia kłódek i zdobycia zwycięskiej szarfy.

Tydzień później odwiedziły nas dwie Panie – Kasia i Ania ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Puszczykowa. Obserwowały one planowanie zadań na cały tydzień, naszą pracę w grupach na stacjach dydaktycznych.

Ostatnimi i najważniejszymi obserwatorami i słuchaczami byli Rodzice, ponieważ majowe zebranie poprowadzili sami Uczniowie klasy 2a. Przygotowali oni w grupach podsumowanie swojej pracy za pomocą plakatów na temat danej edukacji oraz przemówień skierowanych do swoich Rodziców. Wszystko wykonali samodzielnie bez mojego udziału, a współpracując i dokonując refleksji.

2a! Brawo Wy! Jestem z Was dumna!

W imieniu klasy 2 a
Wychowawczyni Margareta Pierzchalska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast