Zajęcia o SMOG-u w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej ESA

W ostatnim czasie w naszej szkole odbywają się zajęcia dotyczące tematu zanieczyszczenia powietrza – SMOG-u. Podczas zajęć z przyrody i biologii starsi uczniowie dowiadują się, jakie są źródła SMOG-u, jak można ograniczać jego powstawanie i jak ograniczać oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. W zajęciach wykorzystywane są materiały edukacyjne publikowane m.in. na stronie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej ESA. Są też analizowane bieżące i archiwalne odczyty z zainstalowanego na szkole czujnika.

Problematyka zanieczyszczenia powietrza pojawiła się także na zajęciach w klasach 1-3. Najmłodsi dowiadują się, że powietrze jest, choć go nie widać, z czego się ono składa i w jaki sposób może ono przenosić nie tylko miłe zapachy perfum, ale także drobne i bardzo szkodliwe zanieczyszczenia. Podczas pracy wykorzystywane są materiały przygotowane przez ESA i Metropolię Poznańską.

Dzieci przeprowadziły doświadczenia związane z obserwacją zanieczyszczeń na różnych powierzchniach, obserwowały roznoszenie się zapachów w powietrzu, rozmawiały na temat smogu i zagrożeń płynących z przebywania w tak zanieczyszczonym powietrzu. Wykazały się dużą wiedzą na ten temat. Poszliśmy też do holu pod szkolny wyświetlacz jakości powietrza. W zespołach wykonały karty pracy i omawiały je. Myślę, że mają dobrą wiedzę w tym zakresie.

Jakość powietrza którym oddychamy to bardzo ważny temat i duży problem i tylko przez edukację od najmłodszych lat można postarać się go rozwiązać.

Zajęcia w klasach edukacji wczesnoszkolnej przeprowadziły już Panie: Izabela Jarosz, Małgorzata Ślatała i Beata Żyto. W klasach starszych tematykę tą na lekcjach przyrody i biologii poruszają Panie: Katarzyna Brzezińska, Ewa Matecka, Wiesława Ciuksza i Monika Piasecka.

Za zaangażowanie w realizację projektu bardzo dziękuję.

koordynator: Andrzej Gągało

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu