Siódemka w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa ESA to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.


Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Nasza szkoła, podobnie jak wiele innych szkół w całej Polsce została wyposażona w miernik, oznaczający jakość powietrza. Dane zbierane przez wszystkie mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

Celem podstawowym projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dla nauczycieli do pracy w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie, oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. W najbliższym czasie na lekcjach we wszystkich klasach odbędą się zajęcia dotyczące tego tematu, a w kolejnych krokach przewidziane są także krótkie wykłady dla rodziców oraz społeczności lokalnej.

Na stronie internetowej Siódemki w menu górnym w prawym rogu znajduje się logo projektu ESA. Po kliknięci w nowym oknie wyświetlą się aktualne informacje dotyczące stanu powietrza pobierane z naszego czujnika. Dodatkowo w podmenu będzie można zobaczyć pełną informację oraz przejrzeć dane archiwalne.

Materiały źródłowe i więcej o projekcie na esa.nask.pl

Andrzej Gągało

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu