Wychowanie przez czytanie – spotkanie z rodzicami

W grudniu biblioteka szkolna zaprosiła rodziców na spotkanie, podczas którego rozmawiano na temat znaczenia książek w rozwoju i wychowaniu dzieci i młodzieży. Zaprezentowano literaturę pomocną w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i życiowych oraz działania biblioteki związane z promocją czytelnictwa.
Podczas prezentacji wywiązała się dyskusja na temat znaczenia książek oraz dzielono się osobistymi doświadczeniami.
Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zapraszamy rodziców do korzystania z księgozbioru biblioteki.

Kamil Klinowski