Poznajemy „Legendę o Królu Kruków” – lekcje biblioteczne

W listopadzie klasy 1 i 5 brały udział w lekcjach bibliotecznych, podczas których zaprezentowano jedną z poznańskich legend. W trakcie zajęć uczniowie poznali historię japońskiego teatru kamishibai i obejrzeli przedstawienie pod tytułem „Legenda o Królu Kruków”. Klasy pierwsze wykonały papierowe kruki, natomiast klasy piąte redagowały ogłoszenie informujące o przedstawieniu teatralnym.

Emilia Kusak-Jankowska
Kamil Klinowski