XXXIX Wojewódzki Turniej Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej

  • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu;
  • Adresat: uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej;
  • Cele: Turniej ma na celu odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich dzieci i młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników.
  • Czas:
    • Etap szkolny– 25 listopada 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.
  • Opiekunowie w szkole: Agnieszka Sobańska i Agata Maćkowiak

Regulamin      Karta uczestnika