Szkolny Konkurs The most beautiful Christmas stocking – klasy 2

  • Organizator: Galyna Samoiliuk
  • Adresat: uczniowie klas drugich
  • Cele: zapoznanie dzieci z kulturą bożonarodzeniową w innych krajach; rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację świąt Bożego narodzenia
  • Terminy: 12-20.12.2019
  • Rezultaty: 12.2019

Regulamin