Szkolny Konkurs The most beautiful Christmas card – klasy 1

  • Organizator i opiekun: Galyna Samoiliuk
  • Adresat: uczniowie klas pierwszych
  • Cele: zapoznanie dzieci z kulturą bożonarodzeniową w innych krajach; rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację świąt Bożego narodzenia
  • Terminy: 12-20.12.2019
  • Rezultaty: 12.2019

Regulamin