Konkurs informatyczno-graficzny “Zimowy pejzaż”

  • Organizator: Andrzej Gągało,
  • Adresat: uczniowie klas 4 i 5 SP7,
  • Cele: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych i graficznych, wykorzystanie programu komputerowego Paint w praktyce, możliwość sprawdzenia własnych  umiejętności, wyzwolenie ducha rywalizacji,
  • Termin: prace w formie elektronicznej należy przekazać lub przesłać do 7 grudnia 2019 roku (szczegóły w regulaminie),
  • Wyniki konkursu i nagrody:  wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2019 roku, a nagrodami dla pięciu najwyżej ocenionych praca są dyplomy i pamięci przenośne USB (pendrivy)

Szczegółowe wymagania co do wykonanej pracy, sposobu jej przekazania, oraz oświadczenie rodzica/opiekuna zawarte są w regulaminie.

Regulamin i oświadczenie

Poniżej zwycięska praca z roku 2017.