Sukces w Międzyszkolnym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem klas V!

Dnia 14 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 58 imienia Jerzego Kukuczki odbył się Szósty Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem klas 5-tych „Czytam, Rozumiem, Jestem”.
W Konkursie tym udział brali także uczniowie naszej szkoły. Każdy z siedmiu oddziałów klas piątych miał swojego reprezentanta.
Z dumą i ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że 1-sze miejsce w Konkursie zajęła uczennica SP7 – Amelia Borowicz z klasy 5c.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Anna Głowala i Emilia Kusak-Jankowska