Szkolny Konkurs “My English ABC”

  • Organizator i opiekun: Galyna Samoiliuk, Agnieszka Szajek
  • Adresat: uczniowie klas 3 SP7
  • Cele: podniesienie poziomu umiejętności językowych
  • Dzień Konkursu to 06.12.2019 o godz. 8.00 w sali nr 203
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia Konkursu

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie do 30 listopada 2019 r. do Nauczycieli języka angielskiego.
Szczegóły przebiegu Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie internetowej szkoły.

Regulamin