Konkurs “Poznań w obiektywie”

  • Organizator: biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu;
  • Adresat: Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 7;
  • Cele: pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, pogłębienie znajomości topografii, zabytków i ciekawych zakątków Poznania, aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów.
  • Terminy: od 08.11.2019-25.11.2019 r.;
  • Wyniki konkursu: ogłoszenie wyników do 29.11.2019 r.;
  • Jury: Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7.

Regulamin