XVI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV

  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 Os. Oświecenia 1,
  • Adresat: Uczniowie klas IV szkół podstawowych,
  • Zgłoszenia do etapu szkolnego: do 25.11.2019 roku,
  • Cele: Wykrywanie uzdolnień matematycznych. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz popularyzacja matematyki.
  • Czas:
    • etap szkolny 2.12.2019 godz. 15:30,
    • etap rejonowy i finałowy 29.02.2020 (sobota) godz. 9:00
  • Opiekun w szkole: Agnieszka Małecka

Regulamin      Zgody