20 października – Dzień Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) mając na uwadze artykuł 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta nie jest przypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
Krajobraz jest wycinkiem przestrzeni geograficznej, który wyróżniają cechy związane z ukształtowaniem terenu, budową geologiczną, nawodnieniem, klimatem, pokrywą glebową, szatą roślinną, światem zwierzęcym i przejawami działalności człowieka.