Spotkanie w ramach programu „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”

W ramach działań wychowawczo – profilaktycznych nasza Szkoła przystąpiła do Programu Przeciwdziałania i Ograniczenia Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich: “Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy“.

Program ten zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, jako rozwiązań systemowych, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.

Czytaj więcej…