Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 18.10.2019r.
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w regulaminie
  • Czas: trzy etapy – szkolny 22.10.2019 r., rejonowy 26.11.2019 r., wojewódzki 29.02.2020 r.
  • Opiekun w szkole: Iga Orleańska

Regulamin      Karta zgłoszenia    Oświadczenie rodzica    Zgoda rodzica