Wojewódzki Konkurs Geograficzny – Kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 18.10.2019r.
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii w szkole podstawowej poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w regulaminie
  • Czas: trzy etapy – szkolny 04.11.2019 r., rejonowy 06.12.2019 r., wojewódzki 06.03.2020 r.
  • Opiekun w szkole: Artur Żyto

Karta zgłoszenia     Oświadczenie rodzica     Zgoda rodzica