Wojewódzki Konkurs Biologiczny – Kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 18.10.2019r.
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z biologii w szkole podstawowej poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w regulaminie
  • Czas: trzy etapy – szkolny 23.10.2019 r., rejonowy 10.12.2019 r., wojewódzki 28.03.2020 r.
  • Opiekun w szkole: Katarzyna Brzezińska

Regulamin     Karta zgłoszenia     Oświadczenie rodzica     Zgoda rodzica