Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 18.10.2019r
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej przedmiotu język polski dla II etapu edukacyjnego klas IV –VI z 27.08.2012 r. oraz podstawę programową z 14.02.2017 r. dla klas VII-VIII w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 29.10.2019 r., rejonowy 04.12.2019 r., wojewódzki 22.02.2020 r.
  • Opiekun w szkole: Lidia Cielewicz, Agata Maćkowiak.

Regulamin      Karta zgłoszenia    Oświadczenie rodzica      Zgoda rodzica