Konkurs – wykonaj plakat promujący bibliotekę szkolną

 • Organizator: biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu;
 • Adresat: uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 7;
 • Cele:
  • promocja czytelnictwa wśród uczniów
  • promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom
  • rozwijanie kreatywności uczniów
  • stworzenie plakatu reklamującego bibliotekę szkolną
 • Terminy: od 3.10.2019 r. do 21.10.2019 r.
 • Wyniki Konkursu: ogłoszenie wyników do 29.10.2019 r.
 • Jury: Izabela Jarosz, Kamil Klinowski

Regulamin