Sprzątanie Świata 2019

Jak co roku, Siódemka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.
Znów, zaopatrzeni w rękawiczki i worki uczniowie, z zapałem wyruszyli na osiedle. Klasy drugie, trzecie i czwarte posprzątały teren wokół najbliższego otoczenia szkoły.
Na lekcjach biologii w klasach szóstych uczniowie dyskutowali o konieczności i znaczeniu recyklingu we współczesnym świecie.
Uczniowie klas piątych dodatkowo zmagali się z zadaniami, które przygotowały panie od przyrody.

Czytaj więcej…