Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Klasy 1 – Krzysztof Kosobucki kl.1c

Klasy 2 – Maria Szafrańska kl.2a

Klasy 3 – Dariusz Wojnach kl.3b

Klasy 4 – Renata Krawczyk kl.4a

Klasy 5 – Magdalena Frąckowiak kl.5c

Klasy 6 – Bartosz Nyckowski kl.6b

Klasy 7 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.7c

Klasy 8 – Paweł Osicki kl.8a

Komisja Skrutacyjna:

Magdalena Szłapka kl.5f
Milena Sosnowicz kl.7a

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy

Aleksandra Regdos kl.2c.