Informacje po Posiedzeniu Rady Rodziców z 13 września 2019 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 13 września 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 30 z 35 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Jolanta Podgórna.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy uzupełnienia Prezydium Rady o przedstawiciela klas pierwszych, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze
Świetlicą. Nazwiska wybranych Rodziców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców.

Czytaj więcej…