Obserwacja daltońskich działań w klasie 2a

Uczniowie klasy 2a już trzeci rok pracują według koncepcji Helen Parkhurst – Planem Daltońskim. Rozwijają swoją samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy i refleksji dzięki planowaniu pracy na każdy dzień tygodnia, samodzielnemu sprawdzaniu zadań, uczeniu się przez pomoc innym, codziennej współpracy w parze czy grupie daltońskiej.

W maju mieliśmy okazję pokazać jak wygląda nasz dzień w szkole studentom III roku pedagogiki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj więcej…