Projekt eTwinning “Play and Learn”

Rozpoczynamy nowy projekt eTwinning! Tym razem podjęliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową ICO w Tomaszowie Lubelskim. Projekt “Play and Learn” ma na celu stworzenie bazy gier planszowych i gier on-line. Uczniowie będą tworzyć różne gry przede wszystkim w języku angielskim korzystając z nowoczesnych narzędzi TIK. Dzięki stworzonej bazie gier uczniowie poprzez zabawę, będą mogli powtarzać zagadnienia realizowane na zajęciach, poznawać nowe pojęcia, a przede wszystkim dobrze się bawić. Podstawowym elementem projektu “Play and Learn” jest pobudzanie w uczniach kreatywności i zachęcanie ich do aktywnych form uczenia się. Gry te będą mogły być wykorzystywane zarówno na zajęciach w szkole, jak i w środowisku domowym.

Agnieszka Szajek