Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym w klasie 7 w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są, co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej geografii Polski, w tym, co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, część historii powszechnej lub matematykę.

Zapoznaj się z pełną informacją